AVATAR X Programに対する期待を語る宇宙飛行士の山崎直子氏

AVATAR X Programに対する期待を語る宇宙飛行士の山崎直子氏