KYUKARUIZAWA KIKYO, Curio Collection by Hilton 総支配人 杉木義章氏

KYUKARUIZAWA KIKYO, Curio Collection by Hilton 総支配人 杉木義章氏