SPRING JAPANのボーイング 737-800型機。客席数は189席

SPRING JAPANのボーイング 737-800型機。客席数は189席