MRJミュージアムへと続く廊下。県営名古屋空港が1/20スケールで再現されている

MRJミュージアムへと続く廊下。県営名古屋空港が1/20スケールで再現されている