「FFYLツイートボスバトル」の画面(イメージ)

「FFYLツイートボスバトル」の画面(イメージ)