SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは「SHIROYAMAカヌレ SATSUMA SELECTION」の予約受付を開始した

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは「SHIROYAMAカヌレ SATSUMA SELECTION」の予約受付を開始した